ຂ່າວ

 • HG 8*4 REFUSE COMPATCTOR TRUCK
  ເວລາປະກາດ: 22-06-2022

  ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavator, loader, crane ລົດບັນທຸກ) ສັ່ງແມ່ນສໍາເລັດແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈັດສົ່ງ. ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavator, loader, truck crane) ເປັນ dumper ທີ່ນິຍົມ. ຊຸດ, ພຽງແຕ່ປີນີ້, ພວກເຮົາສົ່ງອອກຫຼາຍກ່ວາ ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • ເວລາປະກາດ: ມິຖຸນາ-20-2022

  ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ, ລົດເກັງ, ລົດຂຸດ, ລົດຕັກ, ລົດເຄນ) ຄໍາສັ່ງແມ່ນສໍາເລັດແລະກຽມພ້ອມ ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • HG 4*2 SWING GARBAGE TRUCK EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 16-06-2022

  ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavator, loader, ລົດເຄນ) ສັ່ງແມ່ນສໍາເລັດແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈັດສົ່ງ. ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavator, loader, truck crane) ເປັນ dumper ທີ່ນິຍົມ. ຊຸດ, ພຽງແຕ່ປີນີ້, ພວກເຮົາສົ່ງອອກຫຼາຍ ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • ເວລາປະກາດ: 14-06-2022

  ລົດບັນທຸກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ, ລົດເກັງ, ລົດເກັງ, ລົດຕັກ, ລົດເຄນ) ສັ່ງແລ້ວ ແລະ ພ້ອມແລ້ວ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • HG 4*2 WATER TANK TRUCK EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 09-09-2022

  ລົດບັນທຸກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ, ລົດເກັງ, ລົດເກັງ, ລົດຕັກ, ລົດເຄນ) ສັ່ງສຳເລັດ ແລະ ກຽມພ້ອມແລ້ວ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • HG 4*2 REFRIGERATOR TRUCK EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 09-09-2022

  ລົດບັນທຸກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ, ລົດເກັງ, ລົດເກັງ, ລົດຕັກ, ລົດເຄນ) ສັ່ງແລ້ວ ແລະ ພ້ອມແລ້ວ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • ISUZU GARBAGE TRUCK EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 07-07-2022

  ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ, ລົດເກັງ, ລົດເກັງ, ລົດຕັກ, ລົດເຄນ) ຄໍາສັ່ງແມ່ນສໍາເລັດແລະ re ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • NICOLAS Hydraulic modular trailer combine EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 07-07-2022

  ລົດບັນທຸກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ, ລົດເກັງ, ລົດເກັງ, ລົດຕັກ, ລົດບັນທຸກ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • 6X6 DUMP TRUCK EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 07-07-2022

  ລົດບັນທຸກ ແລະ ເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ, ລົດເກັງ, ລົດເກັງ, ລົດຕັກ, ລົດເຄນ) ສັ່ງສຳເລັດ ແລະ ກຽມຈັດສົ່ງ. ລົດບັນທຸກ ແລະ ເຄື່ອງ (d...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • HOWO LONG ARM DUMP TRUCK EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 19-04-2022

  ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavaotr, loader, ລົດເຄນ) ສັ່ງແມ່ນສໍາເລັດແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈັດສົ່ງ. ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavaotr, loader, ລົດເຄນ) ເປັນ dumper ທີ່ນິຍົມ. ຊຸດ, ພຽງແຕ່ປີນີ້, ພວກເຮົາສົ່ງອອກຫຼາຍກ່ວາ ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • Bulk Semi Trailer EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 19-04-2022

  ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavaotr, loader, ລົດເຄນ) ສັ່ງແມ່ນສໍາເລັດແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈັດສົ່ງ. ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavaotr, loader, ລົດເຄນ) ເປັນ dumper ທີ່ນິຍົມ. ຊຸດ, ພຽງແຕ່ປີນີ້, ພວກເຮົາສົ່ງອອກຫຼາຍກວ່າ ...ອ່ານ​ຕື່ມ»

 • ISUZU GARBAGE TRUCK EXPORT
  ເວລາປະກາດ: 19-04-2022

  ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavaotr, loader, ລົດເຄນ) ສັ່ງແມ່ນສໍາເລັດແລະກຽມພ້ອມສໍາລັບການຈັດສົ່ງ. ລົດບັນທຸກແລະເຄື່ອງຈັກ (ຫົວລົດໄຖນາ dump, trailer, excavaotr, loader, ລົດເຄນ) ເປັນ dumper ທີ່ນິຍົມ. ຊຸດ, ພຽງແຕ່ປີນີ້, ພວກເຮົາສົ່ງອອກຫຼາຍກ່ວາ ...ອ່ານ​ຕື່ມ»